Art.47 vragen m.b.t. studentenunits

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 23 maart 2021,

Betreft: ex. art. 47 vragen m.b.t. studentenunits

Geacht College,

Partij Veilig Maastricht vernam dat de kookplaten en afzuigkappen uit 252 studentenunits in Randwyck op last van de Gemeente Maastricht verwijderd dienen te worden. Het aantal vierkante meters zou te laag zijn voor zelfstandige wooneenheden. Partij Veilig Maastricht vindt dit de omgekeerde wereld en vindt dat het probleem niet over de rug van de bewoners opgelost mag worden.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 

  1. Bent u het met ons eens dat het stellen van duidelijke eisen en een controle op de naleving van tevoren dient plaats te vinden? Zo ja, waarom zijn de afwijkingen op deze eisen niet vastgesteld voordat de eerste personen hun woning betrokken? Zo nee, waarom niet?
  2. Waarom focust u zich niet op het feit dat de wooneenheden te klein zijn en legt u het probleem niet terug waar het hoort, namelijk de eigenaar van de wooneenheden?
  3. Ben u het met ons eens dat de bewoners van deze eenheden totaal niet gebaat zijn bij de maatregel die u nu probeert af te dwingen, terwijl uw focus juist zou moeten liggen op het welzijn van deze bewoners?
  4. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de eigenaar voldoet aan het vereiste minimum aantal vierkante meters?
  5. Wat gaat u doen om in de toekomst een situatie als deze te voorkomen?

In afwachting van uw antwoord,


Namens Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier
Tiny Meese