Schriftelijke vragen m.b.t. invoeren schoolstraat capucijnenstraat

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 7 april 2022

Betreft: schriftelijke vragen m.b.t. invoeren schoolstraat Capucijnenstraat

Geacht college,

Gisteren kregen wij van een aantal verontrustende ouders van leerlingen van de Aloysiusschool en bewoners van de Brusselsestraat en Grote Gracht klachten binnen. Zij maken zich ernstige zorgen over de invoering van de schoolstraat in de Capucijnenstraat na de meivakantie. Dit heeft namelijk een zeer grote impact op de verkeersdrukte op de Brusselsestraat. Door de ouders van leerlingen van de Aloysiusschool is hierover reeds een petitie gestart.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

  1. Bent u zich ervan bewust, mede door de ervaringen tijdens de vorige pilot, dat u het probleem t.a.v. de verkeersveiligheid verplaatst naar de Brusselsestraat?
    Zo ja, waarom wilt u dan toch deze ‘schoolstraat’ aan de Capucijnenstraat invoeren? Zo nee, waarom niet?
  2. Omtrent de invoering van deze schoolstraat heeft u bewoners van de Capucijnenstraat, ouders van de Montesorrischool en omwonenden een enquête laten invullen omtrent de vorige pilot. De deelname aan deze enquête was erg laag, slechts 13% (voornamelijk ouders van de Montesorrischool). Betekent dit dat u deze deelname voldoende vindt om een goede beeldvorming te krijgen? Zo ja, waarop kunt u dit baseren?
  3. Bent u met het bestuur, leerkrachten, oudervereniging en de M.R. van de Aloysiusschool en omwonenden actief in gesprek gegaan? Zo ja, wat waren de uitkomsten van deze gesprekken?
    Hebben de ouders en leerkrachten van de Aloysiusschool ook de mogelijkheid gekregen de enquête in te vullen? En heeft u de bevindingen in dezen meegenomen in uw besluit?

Partij Veilig Maastricht

Bert Garnier, Raadslid