Art. 47 vragen plan gigantisch logistiek centrum Trega-terrein Limmel

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 30-07-21,

Betreft: ex art. 47 vragen plan gigantisch logistiek centrum Trega-terrein Limmel

Geacht College,

Vandaag bereikte ons via Dagblad de Limburger het nieuws dat op 23 juli het dochterbedrijf van het Noord-Limburgse Leeyen Vastgoed een plan heeft ingediend voor een logistiek centrum met 116 laaddocks en 650 parkeerplaatsen op het Trega-terrein in Limmel. Het betreft een loods die nagenoeg de volledige oppervlakte van het huidige terrein omvat.

Partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen:

  1. Was u formeel dan wel informeel op de hoogte van dit plan ten tijde van het in de raad brengen van het raadsvoorstel Zero Emission Stadslogistiek (ZES)? Zo nee, wanneer hoorde u voor het eerst van dit plan?
  2. Bent u, net als Partij Veilig Maastricht, van mening dat dit plan onbespreekbaar is en dat de inwoners van Limmel hun gedroomde woonwijk hier verdienen?
  3. Wat is de status van uw gesprekken met partners en buurtnetwerk over woningbouw op het grootste deel van dit terrein?
  4. Hoe denkt het college over de komst van zeer grote bedrijven dicht bij woonwijken? Bent u, net als Partij Veilig Maastricht, van mening dat bedrijven van deze omvang aan de uiterste rand van de gemeente horen te liggen?
  5. Bent u het met ons eens dat het zoveelste verkeerde signaal naar de inwoners van Limmel is en dat dit zorgt voor onnodige onrust in deze wijk?
  6. Ben u het met ons eens dat u er opnieuw niet in geslaagd bent de raad en inwoners op een proactieve wijze te informeren, gezien het feit dat we alles via de media hebben moeten vernemen?
  7. Bent u het met ons eens dat met de komst van een dergelijk logistiek centrum op deze plek, kostbare en schaarse bouwgrond voor woningen verloren gaat?
  8. Bent u het met ons eens dat de komst van een dergelijk logistiek centrum een voor de inwoners zeer ongunstig effect heeft op de woningwaarde?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Jo Smeets, raadslid
Alain Garnier, burgerraadslid