Schriftelijke vragen inzake problemen Omnibuzz op Plein 1992

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 6 april 2022

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake problemen Omnibuzz op Plein 1992

Geacht college,

“Wonen aan het autovrije Plein 1992 in Maastricht is zeer charmant. Maar wie afhankelijk is van een rollator ontdekt een keerzijde.” Dit was de kop van een krantenartikel vandaag. Veel omwonenden zijn minder mobiel en maken gebruik van WMO-vervoer dat het principe hanteert: “van deur, tot deur”. Op Plein 1992 is dat principe niet mogelijk omdat paaltjes de taxibusjes tegenhouden. Mensen met zware indicaties worden door de chauffeurs aan huis opgehaald, waarbij ze een hellingbaan moeten afgaan. Iets dat onverantwoord is bij vochtig weer. Doordat omwonenden tegen een muur oplopen heeft Partij Veilig Maastricht hier in het verleden ook reeds vragen over gesteld, maar het ongemak neemt toe. Niet in de laatste plaats door de toenemende immobiliteit bij deze doelgroep. Gemeente Maastricht is van mening dat de afstand van de woningen tot aan de toegangen van het plein (bij Beluga, de Ruiterij en aan de kant van Centre Céramique) overbrugbaar is. Deze mening is volgens Partij Veilig Maastricht totaal misplaatst. De bewoners kunnen niet zo ver lopen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat het afsluiten van Plein 1992 voor Omnibuzz  voor veel problemen zorgt bij een grote groep kwetsbare mensen?
  Zo ja, hoe lang bent u hiervan op de hoogte en wat heeft u tot nu toe gedaan ?
 2. Bent u het met ons eens dat het belachelijk is, het dak van de onderliggende autogarage als excuus te gebruiken om geen vergunning af te geven, temeer omdat Omnibuzz alleen op afspraak/indien nodig mensen ophaalt? (Verhuiswagens, geldwagens, busjes van post- en pakketbezorging en auto’s van de gemeentelijke reiniging rijden de hele dag af en aan.)
  Zo ja, hoe is het dan mogelijk dat alleen Omnibuzz niet het plein op mag?
 3. Bent u bereid om nu verantwoordelijkheid te nemen, een oplossing te bieden en ervoor te zorgen dat deze doelgroep niet meer van het kastje naar de muur gestuurd wordt?
  Zo ja, bent u dan bereid om Omnibuzz een vergunning te geven om zo de omwonenden van Plein 1992 daadwerkelijk van deur tot deur te vervoeren?
  Zo ja, per wanneer, zo nee, hoe gaat u dit oplossen?

Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d. Venne
fractievoorzitter