Schriftelijke vragen inzake dekkingsgraad geldautomaten

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 27 oktober 2021,

Betreft: Schriftelijke vragen inzake dekkingsgraad geldautomaten

Geacht college,

De afgelopen jaren is het aantal geldautomaten in Maastricht steeds verder afgenomen. Automaten werden vaak vernietigd bij een plofkraak en dit was voor banken en prima reden om iets te doen wat men toch al van plan was: minder kosten door minder automaten.
Het aantal automaten is nu echter zo laag dat mensen zeer moeilijk nog aan hun geld kunnen komen.

Wanneer een automaat gevonden is, heeft deze opvallend vaak een storing, geeft geen geld uit boven een bedrag van 250 euro of er treedt tijdens het pinnen een onbekende fout op. Bijvoorbeeld de fout dat men dezelfde dag al gepind zou hebben, wat aantoonbaar onjuist is. Partij Veilig Maastricht kent voorbeelden van burgers die maar liefst zeven automaten in Maastricht-West af moesten gaan om uiteindelijk aan hun geld te komen. We krijgen sterk de indruk dat er hier sprake is van een bewust beleid van de banken om het afhalen van geld zoveel mogelijk te ontmoedigen. Partij Veilig Maastricht vindt dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Het afhalen van contant geld moet altijd mogelijk zijn, het is immers een wettig betaalmiddel. Daarbij komt ook nog het feit dat de automaten ’s nachts niet meer gebruikt kunnen worden.

Partij Veilig Maastricht maakt zich ook zorgen over de oudere generatie die niet altijd mee is met het digitaal bankieren en dus afhankelijk is van hulp van anderen en rekenen op de aanwezigheid van bankautomaten. Zij dreigen nu niet meer volledig mee te kunnen in de maatschappij doordat ze met moeite aan hun geld komen en ook dit valt onder inclusie.

Partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen:

  1. Ben u het met ons eens dat het aantal beschikbare geldautomaten in Maastricht de afgelopen jaren sterk is afgenomen? Zo nee, waarom niet?
  2. Ben u het met ons eens dat het niet wenselijk is dat burgers een grote afstand af moeten leggen om aan hun geld moeten komen? Zo nee, waarom niet?
  3. Ben u het met ons eens dat senioren extra kwetsbaar worden voor personen met kwade bedoelingen doordat ze van anderen afhankelijk worden voor het beschikken over contant geld?
  4. Bent u bereid met de aanwezige banken in Maastricht (ook de samenwerkingsverbanden van Geldmaat) in gesprek te gaan over een minimale dekkingsgraad?
  5. Welke middelen heeft u als lokale overheid om banken een zet in de goede richting te geven? Bent u bereid deze middelen in te zetten en zo ja, wanneer gaat u hiermee aan de slag?
  6. Bent u bereid dit probleem, omdat het natuurlijk ook een landelijk probleem betreft, aan te kaarten bij de minister, om zo uiteindelijk meer mogelijkheden te krijgen om dit probleem op te lossen?

Met vriendelijke groet,

Alain Garnier
Tiny Meese

Partij Veilig Maastricht