Schriftelijke vragen m.b.t. problemen huisvesting IvOO onderwijs

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht
Maastricht, 20 juli 2022

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. problemen huisvesting IvOO onderwijs

Geacht college,

Heden werd onze fractie benaderd door verontruste ouders inzake de problematiek betreffende de huisvesting van het IvOO onderwijs in Maastricht West. Tevens ontvingen wij informatie via een RIB. Door een toename van het aantal leerlingen binnen het Bonnefantencollege is er voor deze leerlingen in het Bonnefantencollege geen plek meer. Als alternatief worden er aan de achterzijde van de sporthal een aantal portacabins geplaatst. Echter, het betreft leerlingen die extra kwetsbaar zijn, structuur nodig hebben en zeer gevoelig zijn voor verandering.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

 1. Is het u bekend dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn bij ouders? Zo ja, op welke
  manier zijn deze ouders geïnformeerd? En wanneer is met de ouders gecommuniceerd?
 2. Bent u het met ons eens dat deze kwetsbare kinderen niet gebaat zijn bij deze veranderingen?
 3. Bent u ook op de hoogte van het feit dat er meerdere groepen gelijktijdig een klaslokaal moeten gaan delen?
 4. Bent u het ook met ons eens dat portacabins niet meer van deze tijd zijn en dat zij niet
  voldoen aan de doelstelling van frisse scholen?
 5. In welke hoedanigheid heeft deze huisvesting bij u de prioriteit gezien de kwetsbaarheid van deze leerlingen?
 6. U stelt dat deze portacabins voor minstens één jaar in gebruik worden genomen? Betekent dit ook dat er binnen dit tijdsbestek geen geschiktere oplossing voorhanden is?
 7. Tevens worden er enkele portacabins van het CSN in gebruik genomen. Leerlingen dienen
  dan de weg over te steken. Op welke manier wordt de veiligheid van deze leerlingen gewaarborgd?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier