ex art. 47 vragen m.b.t. pilot Huis van het Recht in Heerlen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 29 September 2021

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Pilot Huis van het Recht in Heerlen

Geacht college,

Vandaag bereikte ons het nieuws over de pilot Huis van het Recht. Met de pilot Huis van het Recht worden kwetsbare mensen in Heerlen zo vroeg mogelijk geholpen bij problemen met schulden, huur, verslaving, familie of geestelijke gezondheid. Dat voorkomt een rechtszaak, extra tijd, kosten en escalatie.

Het Huis van het Recht wordt gezien als een vorm van buurtrechtspraak die dicht bij de burger plaatsvindt. Sociale buurtteams van de gemeente dragen kwetsbare personen aan bij het juridisch loket, dat dan samen met de gemeente, rechtbank en instanties als wooncorporaties, schuldhulpverlening en zorginstellingen gaat zoeken naar een oplossing.
Een officiële evaluatie moet nog plaatsvinden, maar zowel de rechtbank Limburg als het juridisch loket spreekt voorzichtig van een succes dat continuering verdient.

„Het mooie is de brug die wordt geslagen tussen het sociale en het juridische domein”.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat dit voor kwetsbare mensen een prima oplossing zou zijn, die escalatie, tijd, kosten en zelfs rechtszaken kan
    voorkomen?
  2. Bent u bereid om te onderzoeken of dit project ook in Maastricht gestart kan worden? Zo nee, waarom niet, zo ja, op welke termijn?

In afwachting van uw antwoorden, namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d.Venne
Fractievoorzitter