Art. 47 vragen dreigende energiearmoede

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 7 oktober 2021

Betreft: ex art. 47 vragen dreigende energiearmoede

Geacht college,

De torenhoge energieprijzen houden Europa in de ban. De prijzen van gas en elektriciteit zijn op hol geslagen. Veel huishoudens dreigen de energierekening niet meer te kunnen betalen.

De benzine-, gas- en elektriciteitsprijzen zijn momenteel tot recordhoogtes gestegen. Burgers die nu nieuwe contracten moeten afsluiten betalen al snel het dubbele per kubieke meter per maand. Hierdoor worden veel huishoudens gedupeerd. Energiearmoede doet zijn intrede. Burgers zijn hierdoor meer dan 10% van hun inkomen kwijt aan energiekosten.
In Nederland zou dit om zo’n 650.000 gezinnen gaan. Met de winter voor de deur dreigt zich een rampscenario voor te doen. Ook in Maastricht leven veel gezinnen onder de armoedegrens. Deze week tijdens de bespreking van de 50-gezinnen aanpak en het visitatierapport beheersbaarheid sociaal domein vertelde u dat er 2000 kinderen in Maastricht in armoede leven.

Partij Veilig Maastricht voorziet door deze ontwikkeling voor veel burgers en gezinnen in Maastricht humanitaire en financiële problemen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Ieder mens heeft recht op warmte en basisvoorzieningen, wat gaat u doen voor de mensen die dit niet kunnen betalen?
  2. Bent u zich bewust van het feit dat dit burgers betreft die al geraakt zijn door de bezuinigingen binnen het sociaal domein? Zo ja, wat betekent dit concreet voor de ambitieuze plannen betreffende het armoedebeleid?
  3. Is er een plan van aanpak voor deze problematiek? Zo ja, kunt u dit met ons delen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,
Bert Garnier
Raadslid