Schriftelijke vragen inzake verkoop Sappi

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 17 december 2021,

Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake verkoop Sappi

Geacht college,

Vandaag vernamen wij middels een raadsinformatiebrief dat Sappi Maastricht gaat verlaten en haar fabriek in de verkoop zet om zo hopelijk een koper te vinden. Wanneer deze niet gevonden wordt, komt wellicht een einde aan 150 jaar papierproductie in Maastricht. Toen vorige week ons burgerraadslid Alain Garnier, tijdens de behandeling van de transitievisie warmte 1.0, vroeg hoe we de panden in de binnenstad zouden gaan verwarmen wanneer Sappi op termijn de stad zou verlaten, kon hij ook niet vermoeden dat het binnen een week waarheid zou worden. Deze vraag is nu plotseling zeer actueel en daarnaast hebben we sinds vandaag er heel wat vragen bij gekregen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Wanneer werd u op de hoogte gesteld van het vertrek van Sappi?
  2. Heeft u in het verleden al eens de denkoefening gedaan over wat de gevolgen van een eventueel vertrek zouden zijn voor de toekomstplannen van Maastricht? Zo ja, in welke vorm en kunt u de uitkomsten daarvan met ons delen?
  3. Nu we dit weten, is het niet slimmer om de plannen voor het gebied Bassin en de herontwikkeling ervan een tijd te parkeren? Immers, mocht er geen overname plaatsvinden, komt er een veel groter gebied voor ontwikkeling beschikbaar en is een integrale aanpak noodzakelijk.
  4. Welke gevolgen heeft het vertrek voor de transitievisie warmte? Heeft u al enig idee hoe we de binnenstad nu van het gas af kunnen gaan halen?
  5. Bent u bereid om met Sappi aan scenario’s te werken waarbij bijvoorbeeld, al voorbereidend, omscholingstrajecten ontwikkeld worden zodat de werknemers van Sappi een goede kans maken op een nieuwe baan, mocht er definitief geen papierfabriek voor Maastricht behouden kunnen blijven?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier
burgerraadslid

Tiny Meese
fractievoorzitter