Waarom fusie ambulancediensten buiten onze bevoegdheden valt

Afgelopen weken gaven verschillende politieke partijen aan tegen de beoogde “fusie” van de ambulancezorg Noord-Limburg en Zuid-Limburg te zijn. Wij zouden hier als gemeente niet mee akkoord moeten gaan, want dan hebben we geen invloed meer.  Partij Veilig Maastricht heeft al in een eerder stadium aangegeven dat het vaststellen van spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg onder de minister voor medische zorg valt die het referentiekader vaststelt. De GGD Zuid-Limburg valt onder de gemeenschappelijke regeling, echter de ambulancezorg is hierin een buitenbeentje.

De gemeenteraden hebben geen bevoegdheid inzake het aanwijzen van een standplaats/uitrukpost of personeelssterkte. Ook de financiering van de ambulancezorg valt buiten hun bevoegdheid. De financiering van de ambulancezorg ligt in handen van de zorgverzekeraars. We hebben ook al eerder aangegeven dat het belangrijk is dat er een sterke GGD Zuid-Limburg achterblijft nadat de ambulancedienst gefuseerd is met Noord-Limburg. De consequenties/ risico’s van fusering liggen voornamelijk bij de achterblijvende organisatie en niet zozeer bij de fuserende partijen. Er moet door alle partijen gezorgd worden voor een stabiele, financiële en gezonde achterblijvende organisatie. Dit moet onze prioriteit zijn. Daarnaast moet onze aandacht natuurlijk ook uitgaan naar de medewerkers van de ambulancezorg die mee gaan fuseren. De ondernemingsraad houdt de vinger aan de pols, bewaakt dit traject en heeft een adviesrecht. Wij verwachten van de nieuwe organisatie als werkgever natuurlijk ook dat de belangen van de werknemers op de voorgrond staan. Goed werkgeverschap in deze is een must. Immers personeel is je grootste “bezit”.

Het is onjuist te veronderstellen dat gemeenteraden iets te zeggen hebben over ambulancezorg.

John Voorst

Burgerraadslid en voormalig ambulancier