Art.47 vragen m.b.t. toename sociale overlast in wijken

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 27 juli 2021,

Betreft: art.47 vragen m.b.t. Toename sociale overlast in wijken.

Geacht college,

Vandaag vernamen wij uit de tussentijdse evaluatie veiligheid dat de sociale onveiligheid in buurten flink is toegenomen.
Opvallend is de overlast van overspannen of verwarde personen en zwervers in de wijken. De politie kreeg verleden jaar 864 keer meldingen van overspannen of verwarde personen. Dat is een stijging van 105 gevallen ten opzichte van het jaar daarvoor.
Partij Veilig Maastricht pleit al jaren voor een degelijke crisisopvang, in het belang van de patiënten,hun familie, en buren/betrokkenen. Indien men de gemeente belt wordt men doorverwezen naar de politie. Echter, de politie is ook niet de aangewezen instantie voor hulp aan verwarde personen. Naast het feit dat zij de kennis niet in huis hebben, hebben ze ook geen opvang voor deze mensen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Veel instanties zijn op een of andere manier betrokken bij verwarde personen. Kunt u aangeven om hoeveel instanties dit gaat, en hoeveel meldingen er jaarlijks bij hen binnen komen?
  2. Kunt u aangeven wie er in Maastricht het aanspreekpunt is in tijden van calamiteiten met verwarde personen?
  3. Kunt u aangeven of er directe crisisopvang is in onze stad, zo ja waar, en wat zijn de bereikbare tijden?
  4. Zo nee, bent u bereid om versneld te zorgen voor een crisisopvang die dag en nacht bereikbaar is?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
Bert Garnier