BENNY NEYMAN TOCH GEËERD

Dinsdagavond 13 juli is in het Theater aan het Vrijthof een zeefdruk van een zelfportret van Benny Neyman onthuld geworden. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van burgemeester Annemarie Penn-Te Strake en fractievoorzitster van Partij Veilig Maastricht Tiny Meese. Het was haar partij die er voor knokte en een motie indiende die ervoor moest zorgen dat “gewone” overleden Maastrichtenaren geëerd konden worden met een straatnaam. Niets leek een Benny Neymanstraat nog in de weg te staan totdat de weduwnaar van Benny Neyman liet weten dat Benny dit nooit gewild zou hebben.

Tiny Meese: “Dat was best een domper, want er zijn heel veel fans die hier al jaren op wachten, o.a. Maurice Jeurissen die zich hier ook met hart en nieren voor heeft ingezet, maar deze wens zullen we moeten respecteren. Gelukkig staat de deur wel open om andere personen in de toekomst te eren.” Partij Veilig Maastricht is blij dat Benny toch nog geëerd kan worden, zij het op een andere manier.

Familie van Benny Neyman schonk één van de unieke zeefdrukken die twee jaar lang een plek krijgt op de plaats waar Benny zoveel mensen raakte met zijn muziek. Erna krijgt hij een permanente plaatst in een openbaar gebouw in de stad. Zo is er toch een blijvende herinnering aan een groots volkszanger, wiens muziek nog generaties lang mee zal gaan.

Benny bedankt, Tiny Meese.