PVM praat mee in formatie

Partij Veilig Maastricht (PVM) is door de formerende partijen in Maastricht uitgenodigd om deel te nemen aan de formatiegesprekken voor een stadsakkoord en een nieuw college.
PVM sloot vandaag al aan bij eerste inhoudelijke gesprekken onder leiding van formateurs Ingrid van Engelshoven en Mathieu Segers.
Frans Bastiaens namens de formerende partijen Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, VVD en Volt: “Advies van de informateurs was om verder te praten met zes partijen en daar eventueel een zevende aan toe te voegen. In onze eerste gesprekken hebben we dat goed besproken. Gezien de uitdagingen waar onze stad voor staat en de versplintering in de politiek, achten wij een zevende partij wenselijk. PVM had hierbij unaniem de voorkeur.”
Tiny Meese, lijsttrekker van PVM: “Wij sluiten graag aan bij de formatiegesprekken. Na jarenlang oppositie is PVM er klaar voor om mee te praten over een coalitie en de verantwoordelijkheid die daar bij hoort.”

Na de informatieronde die vooraf ging aan de fase van formeren constateerden de zes partijen dat er op dat moment te weinig draagvlak voor GroenLinks en PVM was. Bastiaens daarover: “Waar dat draagvlak voor PVM groeide, bleef het gevoel van te weinig draagvlak bij GroenLinks overeind. Zoals telkens gezegd blijven we zoeken naar een zo breed mogelijk gedragen stadsakkoord, dus daarover blijven we ook met GroenLinks in gesprek.”