De tram is van de baan!

Partij Veilig Maastricht is altijd tegen de tram geweest. We waarschuwden voor deze kapitaalvernietiging van 2012 tot 2022! Ondanks dat we blij zijn dat het achterhaald plan door België van tafel is gehaald, is het zuur dat we met lege handen staan na een investering van 75 mln.

De sneltramlijn Hasselt-Maastricht dateert van 2004 toen minister Steve Stevaert voor de verkiezingen een plan bedacht om met drie tramlijnen Limburg te ontsluiten. Het zogenaamde Spartacusplan. Belgisch-Limburg geeft aan nu behoefte te hebben aan kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer en trekt de stekker uit het Spartacusplan. Ze gaan nu in eerste instantie voor een elektrische trambus, aangezien de kostprijs (geen sporen, goedkopere voertuigen) een stuk lager ligt dan bij een tram. Maastricht en de provincie Limburg zeiden herhaaldelijk niet meer van de tram te willen afstappen nu de aanbestedingsfase al was begonnen. Bovendien betaalden Maastricht en de provincie Limburg in 2015 een schadevergoeding van zes miljoen euro ter compensatie voor het niet bereiken van het station.

Legt Nederland zich nu neer bij het stop leggen van het spartacusplan? Of gaat Maastricht en de provincie het financieel hard spelen, ook omdat rijkssubsidie ter hoogte van 22 mln in het geding is? De toekomst zal het uitwijzen.