Het dossier Sint Gerlachus

70% van de bewoners van woonzorgcentrum Sint Gerlachus moest destijds instemmen met het beoogde renovatievoorstel. De bewoners kregen daarnaast een verhuisvoorstel voorgelegd. Het zou volgens de verantwoordelijk bestuurder onmogelijk zijn om vóór het verhuisvoorstel, maar tegen het renovatievoorstel te stemmen. De bewoners die het verhuisvoorstel accepteerden zeiden dus ook ja tegen de sloop en herbouw. De bewoners voelde zich hierdoor sterk onder druk gezet.
In augustus 2018 beloofde de nieuwe eigenaar van het complex, Ferox Tower, nog dat geprobeerd zou worden de huurprijzen van 600 tot 800 euro te handhaven. Echter de huren variëren nu van 1250 tot wel 1500 euro per maand.
Maastricht stelde destijds duidelijk dat het vernieuwde complex ook toegankelijk zou moeten blijven voor financieel minder draagkrachtigen. Wethouder Vivianne Heijnen zegt nu geen invloed te hebben op de huurprijzen, dit staat echter haaks op de uitspraken van de gemeente in augustus 2018.
Partij Veilig Maastricht wacht vooralsnog de antwoorden op de vragen van PvdA, GroenLinks en SPM af.