art.47 vragen m.b.t. stoppen afval scheiden bij de bron

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht 25-07-2020

Betreft: art.47 vragen m.b.t. stoppen afval scheiden bij de bron

Geacht College,

Vandaag vernamen wij vanuit de media dat er steeds meer gemeenten stoppen met afval scheiden bij de bron.

De tijd van het apart scheiden van plastic afval bij de bron lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. In Rotterdam ging in 2019 de stekker al uit het gescheiden ophalen van afval. Waarna meerdere gemeentes volgden. Ook Amsterdam en Utrecht willen hier volgend jaar mee stoppen.

Onderzoek en testen hebben uitgewezen dat afval scheiden bij de afvalverwerker veel efficiënter is dan los inzamelen zeggen de afvalverwerkers, waaronder de Rotterdamse afvalverwerker AVR. Na een test van een jaar bleek dat er per inwoners 20 kilo PMD-afval uit het vuilnis werd gehaald, waar normaal 2 kilo per inwoner uit het afval werd gehaald.

Voor 2020 is 100 kilo restafval per persoon het doel. In 2025 moet dat zijn teruggebracht naar 30 kilo. In 2050 moet er zelfs helemaal geen restafval zijn.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  • Bent u het met ons eens dat wij heel snel van dit systeem af moeten, willen wij onze doelstelling halen om afval-loos te worden?
  • Het merendeel van de gemeenten heeft dit probleem op het bordje van haar burgers gelegd. Bent u bereid daarin het goede voorbeeld te geven en meteen een onderzoek in te stellen en met een plan van aanpak te komen zodat de Maastrichtse burger hier niet voor opdraait?
  • Bent u het met ons eens dat het gehele afvalplan op de schop moet? Immers een goed plan van aanpak zou zeker tot minder zwerfafval leiden. Zo ja, gaat u hiermee aan de slag? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om het plastic terug te dringen door te gaan kijken naar duurzame afvalbakken i.p.v. plastic zakken? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord,

Namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
Fractievoorzitter.