Schriftelijke vragen m.b.t. Vismarkt Boschstraat/Markt

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 21 juli 2023

Betreft:  Schriftelijke vragen m.b.t. Vismarkt Boschstraat/Markt

Geacht college,

Vandaag kregen wij een bericht van zowel horeca-ondernemers als visondernemers die op zijn zachts gezegd niet blij zijn met de proefopstelling van de vismarkt.

Er staat een viskraam pal voor de ingang van een terras, waardoor veiligheid en doorgang voor hulpverleners zoals brandweer, ambulance en politie niet gewaarborgd kan worden. Daarnaast hebben horeca-ondernemers afgelopen week een boete ontvangen omdat hun reclameborden net buiten de toegestane grens waren geplaatst in hetzelfde kader over de toegankelijkheid van hulpverleners.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen.

  1. Bent u op de hoogte dat de afgelopen week samen met een aantal ondernemers uit de horeca en vishandel alternatieve zijn besproken waarmee helemaal niets gebeurd is?
  2. Het moge duidelijk zijn dat betrokkenen zacht uitgedrukt niet blij zijn met deze proefopstelling. Waarom is dit niet terug gekoppeld naar de belanghebbenden?
  3. Is u bekend dat horeca-ondernemers afgelopen week boetes hebben gekregen omdat zij hun reclameborden buiten de toegestane grens hadden geplaatst waardoor de toegankelijkheid van hulpverleners niet toereikend zou zijn?
  4. Bent u het met ons eens dat door het plaatsen van viskramen pal voor terrassen deze toegankelijkheid nog minder is en dit dus meten met twee maten is? Zo nee waarom niet? Zo ja, bent u bereid om met deze ondernemers in gesprek te gaan ten einde een constructieve oplossing te zoeken?
  5. Bent u bereid om te kijken naar de oude opstelling van voor de coronacrisis, omdat deze de absolute voorkeur van horeca en vishandel geniet, en ziet u gezien de ontstane problematiek de mogelijkheid om het procesverbaal van horeca-ondernemers terug te draaien?

Bert Garnier, Raadslid

Partij Veilig Maastricht