Schriftelijke vragen m.b.t. zonnepanelen in weilanden

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992‬
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 7 juli 2023,

Betreft:  Schriftelijke vragen m.b.t. zonnepanelen in weilanden

Geacht college,

Als het aan Ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten ligt zijn er geen zonneparken meer welkom in weilanden.

Er is veel kritiek op zonneweides, omdat die veel ruimte innemen en door omwonenden als onaantrekkelijk worden gezien. Zij zijn van mening dat functiecombinaties b.v. zonnepanelen boven planten van fruittelers, of op parkeerplaatsen of ze worden gecombineerd met ruimte voor de natuur veel beter zijn. Ze willen dit wettelijk vastleggen vanaf 1 juli 2024.

Dit is voor de kostbare akkergrond die in Maastricht is aanbesteed voor een zonneweide mosterd na de maaltijd, tenzij we de aanbesteding kunnen intrekken op grond van een wijziging van inzicht?

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de plannen om geen zonneparken meer te realiseren in weilanden die Minister Hugo de Jonge en Minister Rob Jetten willen voorleggen aan de Tweede kamer?
  2. Weet u dat ook in de Provinciale Staten geen animo meer is voor zonneparken in weilanden?
  3. In Maastricht is ondanks veel kritiek kostbare akkergrond aanbesteed om een zonneweide te realiseren.
  4. Weet u, dat een aanbesteding op grond van een wijziging van inzicht kan worden ingetrokken? Zo ja, bent u bereid hier naar te kijken met het inzicht/informatie van nu? Zo nee waarom niet?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d.Venne,  fractievoorzitter