Aan het College van Burgemeester en Wethouders ‪Postbus 1992‬ ‪6201 BZ Maastricht Maastricht, 22 maart 2023, Betreft: Schriftelijke vragen m.

b.t geweldsincidenten in asielopvang.

Geacht college,

De forse toename van geweldsincidenten in de asielopvang baart ons grote zorgen.
Het COA zelf telde in de eerste 11 weken van dit jaar al 2392 gevallen van agressie of geweld verdeeld over de locaties.Ook in Maastricht werd gisteren een medebewoner van het AZC door een asielzoeker met een schaar in het gezicht gestoken.
Asielzoekerscentra zuchten onder de almaar toenemende agressie bij bewoners.
Terwijl medewerkers spreken over veel messen, bijlen, en drugs die aanwezig zijn in de woningen van de asielzoekers. De vechtpartijen ontstaan meestal na onderlinge diefstal van spullen, drugs of alcoholgebruik. De opvanglocaties kampen met flink verzuim onder het personeel. 9% van de medewerkers zit ziek thuis. De druk bij het personeel dat wel werkt wordt hierdoor aanzienlijk hoger. De organisatie vermoedt dat de onveilige situatie op locaties van grote invloed zijn op het ziekteverzuim.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de groei van het aantal asielzoekers een forse stijging van geweldsincidenten met zich meebrengt?
2. Bent u op de hoogte van het feit dat er in de woningen van de asielzoekers messen, bijlen en drugs aanwezig zijn? Zo ja, bent u bevoegd om net als in andere woningen in te grijpen? Zo nee, waarom niet?
3. In een asielzoekerscentrum zouden mensen zich veilig moeten voelen, maar nu is het een feit dat het binnen de muren toenemend onveilig is? Wat kan/gaat u doen zodat echte vluchtelingen ook daadwerkelijk veilig zijn?
4. Deelt u onze mening dat de houding van Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) om het jaarlijks rapport over incidenten te willen afwachten voordat hij reageert mosterd na de maaltijd is? Wij zijn namelijk van mening dat we nu moeten zorgen dat het geweld niet escaleert in plaats van een afwachtende houding aan te nemen.
5. Bent u bereid om direct contact op te nemen met het COA om te kijken wat nodig is om de veiligheid van de goedwillende asielzoekers, het personeel, maar ook de veiligheid van de burgers van Maastricht te kunnen waarborgen.

Tiny Meese, fractievoorzitter.