Schriftelijke vragen inzake gevaarlijke situatie voetgangers Winkelcentrum Daalhof

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht

Maastricht, 5 december 2021,

Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake: Gevaarlijke situatie voetgangers Winkelcentrum Daalhof

Geacht college,

Partij Veilig Maastricht heeft enkele jaren geleden aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor voetgangers bij het winkelcentrum Daalhof. De afgelopen maanden hebben wij wederom van diverse inwoners van Daalhof een bericht ontvangen over de gevaarlijke situatie voor voetgangers in hetzelfde winkelcentrum. De gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt doordat fietsers en scooters op hoge snelheid tussen het winkelende publiek doorrijden. De situatie wordt in de hand gewerkt doordat men vanaf de straat op 3 plekken naadloos het winkelcentrum in kan rijden en doordat de stallingen daar zijn aangebracht waar het winkelende publiek zich bevindt, in plaats van een niveau lager.

Snelheden tot 40 kilometer per uur zijn geen uitzondering. Onlangs werden er borden opgehangen, maar deze zijn te klein, hangen op de verkeerde plekken en veranderen helemaal niets aan de situatie. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er een ernstig ongeluk plaatsvindt.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte dat de gevaarlijke situatie voor voetgangers in winkelcentrum Daalhof nog altijd speelt? Welke maatregelen heeft u getroffen om het winkelgebied veiliger te maken voor voetgangers?

2. Hebt u geëvalueerd of deze maatregelen voldoende zijn om de veiligheid van voetgangers te garanderen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid opnieuw naar deze situatie te kijken en eventuele maatregelen zoals zoals poortjes (die geen opstakel vormen voor scootmobielen) toe te passen aan de drie “inritten”/toegangen van het winkelcentrum waar deze maatregel nog niet aanwezig is? Eventueel aangevuld met duidelijke borden op de juiste plek?

4. Bent u bereid om deze maatregel aan te vullen met duidelijke communicatie om zo het (brom)fietsverbod opnieuw duidelijk onder de aandacht te brengen van alle inwoners van Daalhof en omliggende wijken?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier

Burgerraadslid

Tiny Meese

fractievoorzitter