Schriftelijke vragen – Groot aantal jongeren dat risico loopt om drugscrimineel te worden

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 4 juli 2022,

Betreft: Schriftelijke vragen – Groot aantal jongeren dat risico loopt om drugscrimineel te worden

Geacht college,

Partij Veilig Maastricht is hevig geschrokken van de analyse van RTL-nieuws op basis van de ondermijningscijfers van de overheid. Maar liefst 162.000 jongeren in Nederland lopen een groot risico om in de drugscriminaliteit te belanden. In sommige achterstandswijken zou het zelfs om meer dan 1 op de 8 jongeren gaan, waarvan een aantal doorgroeit naar de georganiseerde misdaad en betrokken raakt bij liquidaties en afpersing.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen.

  1. Bent u op de hoogte van deze ondermijningscijfers van de Overheid? Zo ja, vanaf
    wanneer?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat de oorzaak hiervan vaker met schulden of voortijdig stoppen met school te maken heeft?
  3. Heeft Maastricht hier een goed plan van aanpak voor? Zo ja, vanaf wanneer en wie voert dit uit? Zo nee, gaat u dit met spoed oppakken?
  4. Bent u ook bereid met bureau Halt in gesprek te gaan, waarbij goed gekeken moet worden naar de effectiviteit van taakstraffen?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d. Venne
Fractievoorzitter