Art.47 vragen m.b.t. bezoekersrestaurant Ad Mosam

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 21 maart 2021,

Betreft: ex.art.47 vragen m.b.t. bezoekersrestaurant Ad Mosam

Geacht College,

Wij werden benaderd door een paar boze horecaondernemers die hun zaak gesloten moeten houden vanwege de coronacrisis waardoor ze in ernstige problemen dreigen te komen.
Echter in het ziekenhuis, dat notabene een voorbeeldfunctie heeft, kunnen personeel en bezoekers uitgebreid gebruik maken van het bezoekersrestaurant. Wij zijn meteen ter plekke gaan kijken en kunnen dit bevestigen. Men houdt zich weliswaar aan de anderhalvemeter-maatregel, maar dat wil onze horeca ook met alle plezier als zij hierdoor de deuren van hun zaak kunnen openen.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat niet alleen personeel, maar ook bezoekers gebruik mogen maken van het bezoekersrestaurant Ad Mosam?
    Zo ja, zijn de landelijke maatregelen hier niet van toepassing?
  2. Kunt u uitleggen waarom een bezoekersrestaurant wel open mag blijven
    en de horeca, die over de kop dreigt te gaan, dicht moet blijven?
  3. Welke stappen gaat u in deze ondernemen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
Jo Smeets