EX ART. 47 VRAGEN M.B.T. DEMONSTRATIE OP MARKT IN MAASTRICHT

Geacht College,

Op 1 juni is er een demonstratie op de Markt in Maastricht geweest waaraan een kleine 200 demonstranten hebben deelgenomen exclusief omstanders en burgers die kwamen kijken.
Partij Veilig Maastricht en ondergetekende zijn tegen het geweld dat in Amerika heeft plaatst gevonden, notabene door wetsdienaars die de taak hebben burgers te beschermen. Ook ons kabinet heeft maatregelen opgelegd aan burgers en wetsdienaars tijdens deze pandemie. Het is dan ook heel moeilijk voor nabestaanden van slachtoffers van het Covid-19 en ondernemers die het water aan hun lippen hebben staan, om (goedkeuring voor) een demonstratie met zoveel mensen in deze tijd te kunnen begrijpen. Daarnaast kunnen wij goed het onbegrip, teleurstelling en de onthutsing van zorgverleners begrijpen.

Hierover hebben wij enkele vragen:

 1. Klopt het dat voor deze demonstratie alleen een melding nodig was?
  Zo ja, bent u van mening dat het recht om te demonstreren voor de
  veiligheid van de mensen gaat? Zo nee, waarom heb u dit dan niet
  verboden?
 2. Heeft u zich er van tevoren over geïnformeerd over hoeveel demonstranten
  het zou gaan? Zo ja, kunt u aangeven welke garantie u dit gaf om
  de veiligheid van onze burgers te kunnen waarborgen?
 3. Bent u het met ons eens dat deze demonstratie onze gemeenschap
  misschien wel terug naar een Lockdown brengt en welke consequenties
  gaat u daaraan verbinden?
 4. Bent u het met ons eens dat u ook een maximum van 30 demonstranten had
  kunnen toestaan zoals in Den Haag is gebeurd bij een demonstratie tegen
  de lockdown waardoor de politie kon ingrijpen? Zo ja, waarom heeft u dit niet
  gedaan?In afwachting van uw antwoord,

PVM. Tiny Meese
PVV. Rene Betsch
Groep Maassen Simone Maassen
SAB. Jos Gorren