Schriftelijke vragen over dialectonderwijs

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
‪Postbus 1992‬
‪6201 BZ Maastricht

Maastricht, 19 maart 2023,

Betreft: Schriftelijke vragen over dialectonderwijs

Geacht college,

Als het aan de Raad van Europa ligt moet de overheid snel zorgen dat het Limburgs als vak – van basisschool tot universiteit – in het onderwijs wordt aangeboden en moet het spreken van het Limburgs in het kleuteronderwijs worden bevorderd. De Limburgse cultuur en geschiedenis moeten meer aandacht krijgen, ook op nationaal niveau want de dialoog met Den Haag is nu onvoldoende. Daarnaast is er vanuit de Rijksoverheid meer aandacht voor het Fries dan het Limburgs. Wij vinden dat het de hoogste tijd wordt om meer aandacht te geven en te vragen voor het ‘Mestreechs’.

Daarom heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat het de hoogste tijd is om dialectonderwijs in te voeren? Zo ja, is er een plan van aanpak? Zo nee, waarom niet?
  2. Zoekt u de samenwerking met partners als Veldeke Maastricht?
  3. De Limburgse Academie vindt al jaren dat het Limburgs door het Rijk wordt achtergesteld en de subsidieverschillen enorm zijn. Voor iedere Fries wordt 77 euro beschikbaar gesteld, voor iedere Limburger 10 cent. Bent u bereid om samen met de provincie in Den Haag te lobbyen om dit voor het dialectonderwijs in Maastricht (en Limburg) gelijk te trekken?

Bert Garnier
Raadslid
Partij Veilig Maastricht