Schriftelijke vragen inzake start uitbetaling energietoeslag

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 25-03-2022

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht: inzake start uitbetaling energietoeslag

Geacht college,

De gemeente Amsterdam start deze maand  al met het uitkeren van de compensatie voor de stijgende energiekosten aan huishoudens met een laag inkomen. Het Rijk heeft dit in december toegezegd en de gemeente Amsterdam keert nu versneld uit. Op 23 maart wordt een extra energietoeslag van 200 euro betaald aan ongeveer 60.000 huishoudens. Andere huishoudens die mogelijk ook aanspraak kunnen maken op deze regeling, maar waarvan de gemeente niet alle gegevens heeft, worden benaderd door de gemeente. Deze wacht niet op de formele wetswijziging, want de stijgende energiekosten vormen een acuut probleem voor mensen zonder financiële reserves.
Energiearmoede is een groeiend probleem en door de oorlog in Oekraïne zullen de energieprijzen verder stijgen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor mensen met een smalle beurs, en daarom moet er zo snel mogelijk een aanvullende landelijke compensatie komen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen.

  1. Bent u ervan op de hoogte dat het rijk deze regeling heeft toegezegd in december?
  2. Bent u bereid om deze regeling ook versneld in te voeren in onze stad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
  3. Bent u bereid op zoek te gaan naar minima die nu nog niet in beeld zijn bij de gemeente, maar mogelijk ook in aanmerking komen voor compensatie van energiekosten. Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d.Venne.