Schriftelijke vragen inzake afsluiting extra kruisingen en bereikbaarheid school, ondernemers en inwoners Wolder

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 23-10-2021

Betreft: Schriftelijke vragen inzake afsluiting extra kruisingen en bereikbaarheid school, ondernemers en inwoners Wolder

Geacht college,

Sinds augustus is de Tongerseweg tussen Javastraat en de grens gesloten vanwege de geplande ingrijpende reconstructie. Hoewel een behoorlijke mate van overlast te verwachten viel, blijkt toch dat zaken niet volgens het oorspronkelijke plan worden uitgevoerd. Zo zijn de horeca-ondernemers een groot deel van hun omzet verloren omdat niet volgens plan de weg in helften aangepakt zou worden. De ondernemers hebben nu een terras waar niemand op wil zitten. De weg is voor hen en bewoners nog wel bereikbaar, maar niet zonder een waar “off-road” traject te doorlopen.
Daarnaast hebben we vrijdag 22 oktober via de facebookpagina van de gemeente moeten vernemen dat vanaf november het kruispunt Javastraat/Tongerseweg voor een maand dicht gaat en ook de kruising Ruttensingel/Tongerseweg tijdelijk gesloten wordt. Daardoor moeten ouders uit de wijken Daalhof, Belfort en Hazendans, wiens kinderen veelal op kindcentrum Wolder zitten, twee keer per dag een flink stuk omrijden (bijvoorbeeld in plaats van drie minuten, achttien minuten voor een enkele rit). Immers moet men via de Hertogsingel rijden.
Ook de thuiszorg komt in het gedrang doordat de hulpverleners veel langer erover doen om tussen de wijken Wolder, Campagne en Biesland aan de ene kant, en wijken als Daalhof, Belfort en Hazendans aan de andere kant, heen en weer te rijden.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat de gevolgen voor de horeca-ondernemers veel zwaarder zijn dan initieel door u werd voorgesteld? Zo ja, wat kunt u doen om deze ondernemers te helpen? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met ons eens dat deze ondernemers in feite onbereikbaar zijn geworden?
 3. Bent u het met ons eens dat de gelijktijdige sluiting van de Tongerseweg,  het kruispunt Javastraat/Tongerseweg en ook nog eens kruispunt Ruttensingel/Tongerseweg een ware minachting is voor de inwoners van Maastricht-West? Zo nee, waarom niet?
 4. Denkt u dat een enkele post op facebook volstaat om een impact van dit formaat duidelijk te communiceren naar de inwoners van Maastricht-West? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u doen om de bevolking wel goed te informeren?
 5. Bent u het met ons eens dat elke dag 36 minuten langer rijden om kinderen naar school te brengen en weer te halen, een zware impact heeft op de dagplanning en de personen (zoals grootouders) waar ouders van afhankelijk zijn? Zo ja, wat gaat u doen om dit probleem tot een minimum te beperken? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u het met ons eens dat, wanneer dagelijks veel meer auto’s veel langer om moeten rijden, dit ongewenste gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit? Zo ja, bent u het met ons eens dat dit haaks staat op de doelstellingen die u uzelf heeft gesteld?
 7. Ziet u mogelijkheden om de Hermesweg, dan wel de Lammergierstraat, tegen de tijd dat de twee voorgenoemde kruispunten dicht gaan, tijdelijk te openen voor plaatselijk autoverkeer richting de school in Wolder? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u het met ons eens dat het zo lang volledig lam leggen van de verkeersstromen in dit deel van Maastricht-West, betekent dat de Tongerseweg prima een vrachtwagenverbod had kunnen krijgen? Immers wanneer het u goed uitkomt, kan de weg volledig dicht.
 9. Bent u het met ons eens dat er van een totaalplan en afstemming weinig sprake is, gezien het feit dat er gelijktijdig ook nog op de Planetenhof aan de gasleiding gewerkt wordt (met wegafsluitingen als gevolg) en er ter hoogte van de begraafplaats ook hinder is vanwege de werkzaamheden aldaar? Zo ja, wat gaat u doen om in de toekomst zaken beter op elkaar af te stemmen? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u het met ons eens dat personen werkzaam in de thuiszorg zich nu veel langer tussen cliënten moeten verplaatsen, terwijl daar nu feitelijk maar 5 minuten voor gepland staan?
 11. Bent u het met ons een dat, met een zelfde hoeveelheid cliënten per dag, de zorg hier onvermijdelijk onder gaat lijden? Zo ja, wat gaat u doen om dit probleem aan te pakken? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,
Alain Garnier
Tiny Meese


Partij Veilig Maastricht