Art.47 vragen m.b.t. Klooster de Beyart

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 06-08-2020,

Betreft: art.47 vragen m.b.t. Klooster de Beyart

Geacht College,

Vandaag vernamen wij dat het klooster de Beyart verkocht is aan zorginvesteerder Secufund Investments.
Het gaat hier over een woonzorgcentrum waar mensen wonen, naast het prachtige culturele erfgoed.
SFI gaat op korte termijn in gesprek met alle betrokken partijen waaronder de gemeente.
De plannen zoals die worden voorgesteld zijn heel mooi, maar met St. Gerlachus fris in ons geheugen, hebben wij toch een paar vragen aan de portefeuillehouder.

  1. Bent u op voorhand betrokken geweest bij deze unieke verkoop?
  2. Hebt u garanties dat deze groene parel toegankelijk blijft in de toekomst?
  3. SFI gaat met u in gesprek. Hebt u de mogelijkheid/bent u bereid om goede afspraken te maken zodat het betaalbaar blijft?
  4. Bent u bereid alles uit de kast te halen zodat we geen herhaling krijgen zoals bij St. Gerlachus waar de bewoners niet meer terug kunnen keren door te hoge kosten?

In afwachting van uw antwoord,

Namens Partij Veilig Maastricht,
Tiny Meese
Jo Smeets.