ex art. 47 vragen m.b.t. sociale werkvoorziening

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 18 februari 2021,

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. sociale werkvoorziening.

Geacht college,

Vandaag vernamen wij vanuit de media dat het plan van het CDA en de SP om weer sociale ontwikkelbedrijven als vangnet in te richten, vorige week met brede steun is aangenomen. Partij Veilig Maastricht is blij dat deze kapitale blunder wordt teruggedraaid. Het heeft voor heel veel ellende gezorgd. Gelukkig zien de partijen die dit plan omarmden dit nu ook in. Duizenden mensen met een arbeidsbeperking kwamen door de participatiewet achter de geraniums te zitten. De overheid blunderde en faalde in het creëren van plekken voor beschut werken.

Partij Veilig Maastricht heeft de volgende vragen over de nieuwe situatie:

1.     Bent u op de hoogte van het feit dat dit plan is aangenomen en bent u bereid om in Maastricht zo snel mogelijk hiermee aan de slag te gaan?
2.     Bent u het met ons eens dat mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking zich veel prettiger voelen in een sociale werkplaats in tegenstelling tot een regulier  bedrijf, omwille van het feit dat de eisen die binnen een regulier bedrijf gesteld worden, voor deze mensen niet realistisch zijn?
Zo ja, binnen welke termijn gaat u aan de slag met de opstart van dit traject, zodat deze mensen achter de geraniums uit kunnen en weer de inhoud en ritme in hun leven terug krijgen, waar ze recht op hebben en zo zeer naar verlangen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht

Tiny Meese
fractievoorzitter