Art. 47 vragen m.b.t. zelf bewonen van nieuwbouwwoningen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
‪Postbus 1992‬
6201BZ Maastricht.

Maastricht ‪11-08-2020‬.

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. zelf bewonen van nieuwbouwwoningen.

Geachte college,

Steeds meer gemeenten staan niet toe dat beleggers nieuwbouwwoningen kopen om te verhuren. In het afgelopen jaar hebben bijna twintig gemeenten kopers verplicht tot het zelf bewonen van het huis. Nu kopen beleggers nieuwbouwwoningen om deze te verhuren, waardoor de prijzen van deze woningen ontzettend stijgen. Hierdoor wordt woningbezit voor minder kapitaalkrachtige particulieren steeds moeilijker.
De belangenorganisatie voor particuliere beleggers verwacht dat deze maatregel weinig zal bijdragen aan het toegankelijker maken van de woningmarkt. Het kabinet overweegt desondanks de zelfwoonplicht landelijk in te voeren zelfs voor bestaande woningen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van deze maatregelen zoals ze reeds in vele gemeente worden toegepast?
2. Bent u bereid deze maatregelen ook in Maastricht toe te passen, zodat jongeren en starters meer/sneller kans maken om een nieuwbouwwoning te kopen? Zo ja op welke termijn, zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord,

Namens Partij Veilig Maastricht,
Jo Smeets