Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. Verhoging eigen bijdrage scootmobielen

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 21 september 2022

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. Verhoging eigen bijdrage scootmobielen.

Geacht college,

Partij Veilig Maastricht krijgt veel vragen en reacties over de verhoging van de eigen bijdrage voor scootmobielen. Net in deze verschrikkelijke periode waarbij het gaat over armoede, inflatie, koopkrachtverlies, energieprijzen, wanhopige gezinnen, lage lonen, hoge huren, wachtlijsten bij de voedselbanken etc. etc., krijgen 920 Maastrichtenaren een brief in de bus met de mededeling dat de eigen bijdrage voor een scootmobiel drastisch wordt verhoogd. Natuurlijk snappen wij dat er keuzes gemaakt moesten worden, maar deze verhoging is een ramp voor burgers die totaal afhankelijk zijn van een scootmobiel.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. In 2021 zagen wij verkeerd gebruik van scootmobielen naast het gebrek aan een prikkel om voor een goedkopere versie te kiezen of exemplaren die niet gebruikt werden in te leveren. Bent u van mening dat er genoeg inspanning is geleverd om te achterhalen of  de gebruikers van de scootmobielen deze ook terecht gebruikten en/of ook een goedkoper exemplaar had kunnen voldoen?
  2. Bent u het met ons eens dat door deze maatregel, op dit tijdstip (crisistijd), de mensen die echt afhankelijk zijn van een scootmobiel niet de dupe mogen worden? Ze kunnen dan waarschijnlijk niet of nauwelijks meer uit hun huis komen, vaak niet meer naar een dokter of andere hulpverlener, en waarschijnlijk  zullen ze de broodnodige sociale contacten die ze nodig hebben moeten gaan missen.
    Zo ja, bent u bereid deze maatregel terug te draaien b.v als de inlevering van scootmobielen die niet of weinig worden gebruikt alsnog groot is waardoor de kosten worden gedrukt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat u daar mee aan de slag?
  3. Kan het overhevelen van de scootmobiels van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de algemene voorziening en vind u dit een goede keuze?

Partij Veilig Maastricht
Tiny Meese v.d. Venne