ex art. 47 vragen m.b.t. dumpingen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992
6201 BZ Maastricht
Maastricht 22-07-2020
Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. dumpingen
Geacht College,
Bij Partij Veilig Maastricht zijn de afgelopen periode heel veel klachten over dumpingen binnen gekomen. Eergisteren kwam er een melding over een dumping op de Hubert van Doornelaan. Hier was de dumping van dien grote aard dat wij van mening zijn dat de volksgezondheid mogelijk in het geding zou kunnen komen.
Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:
  1. Klopt het dat de gemeente besloten heeft deze dumping niet op te ruimen? Zo ja, waarom heeft u hiertoe besloten?
    Zo nee, waarom blijft het gedumpte afval op deze locatie gedurende langere tijd liggen?
  2. Kunt u aangeven hoe vaak er op deze locatie dumpingen zijn geweest en hoeveel dat in totaal aan gemeenschapsgeld gekost heeft?
  3. Heeft u maatregelen genomen om op deze locatie dumpingen tegen te gaan, zo ja, welke?
  4. Bent u het met ons eens dat de volksgezondheid, c.q. veiligheid in het geding komt wanneer deze dumpingen niet meteen opgeruimd worden en zeker wanneer er sprake is van chemisch afval, gasflessen, autobanden etc.? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen en wanneer?
  5. Bent u het met ons eens dat er een onderzoek ingesteld moet worden naar de herkomst van dit “bijzondere afval” zodat de vervuiler kan worden aangepakt, immers uw eigen motto is: “de vervuiler betaalt’?
  6. Zijn er meer locaties in Maastricht waar de gemeente besloten heeft niet meer tot opruimen over te gaan, zo ja, om welke redenen is dit besluit genomen?
In afwachting van uw antwoord,
Namens Partij Veilig Maastricht,
Jo Smeets