Schriftelijke vragen inzake verlaging zones Omnibuzz

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 30 december 2021,

Betreft: Schriftelijke vragen inzake verlaging zones Omnibuzz.

Geacht college,

Vandaag kregen wij vragen van verontruste cliënten dat ze een brief hadden ontvangen over het gebruik van Omnibuzz.De gemeente had de gebruiksgegevens opgevraagd over de jaren 2020/2021 waaruit was gebleken dat de gebruikers niet het aantal zones hadden gebruikt dat hun was toegewezen, waardoor u het aantal zones drastisch gaat verlagen.
Hierdoor moeten de cliënten indien de zones zijn opgebruikt i.p.v. €0,86 voor een verlaagde zone, het normale taxitarief €5,04 per zone gaan betalen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Klopt het dat Omnibuzz met goedkeuring van de gemeente het aantal zones per cliënt heeft verlaagd?
  2. Bent u het met ons eens dat sommige cliënten hier heel erg door gedupeerd worden? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen?
  3. Bent u het met ons eens, dat het vrij logisch is dat het gebruik een stuk lager was omdat veel mensen aan huis gekluisterd waren i.v.m. corona-maatregelen? Zo ja, waarom verlaagt u dan midden in deze corona-pandemie deze zones?
  4. Bent u bereid dit besluit terug te draaien en pas weer opnieuw te evalueren wanneer de corona-pandemie een jaar achter ons ligt, zodat er beslissingen genomen kunnen worden op een realistisch gebruik? Zo nee waarom niet, zo ja per wanneer?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d.Venne
Bert Garnier