Schriftelijke vragen m.b.t. gezamenlijk opslag voor carnavalsspullen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 12 september 2023

Betreft:  Schriftelijke vragen m.b.t. gezamenlijk opslag voor Carnavalsspullen.

Geacht college,

Vandaag hoorden wij van diverse carnavalisten/carnavalsverenigingen dat de gemeente in samenwerking met woningcorporatie Servatius een nieuwe bestemming had voor de garage langs de Griend. Dit zou een culturele hotspot moeten worden.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat Carnaval ook een brok Cultuur is, en we de verenigingen die deze Cultuur in stand houden eveneens moeten helpen?
  2. Bent u op de hoogte dat veel carnavalsverenigingen al jaren vragen naar een fatsoenlijke gezamenlijke opslag? Zo ja, wat is de reden dat ze hier van de gemeente geen hulp bij krijgen?
  3. Bent u bereid te onderzoeken of er een betaalbaar pand/loods is waar carnavalsverenigingen hun spullen gezamenlijk kunnen stallen/opbergen.

Tiny Meese van der Venne, fractievoorzitter.