Art. 47 woonunits (Skaeve Huse) aan de Toustruwe

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 6 juli 2021,

Betreft: ex art. 47 woonunits (Skaeve Huse) aan de Toustruwe

Geacht college,

Vorige week ontvingen bewoners in de omgeving van de Toustruwe in Malberg een brief waarin werd medegedeeld dat de gemeente Maastricht een achttal woonunits gaat plaatsen op de voormalige parkeerplaats van VV Standaard. De “Skaeve Huse”-units zijn bestemd voor personen die dakloos én moeilijk ‘plaatsbaar’ zijn. Deze mensen hebben geen zicht op normaal wonen en leven. Het plaatsen van deze woonunits past binnen het beleid van Zicht op Thuis. Gisteren vond er een informatieavond plaats in Centre Manjefiek Malberg. Het werd duidelijk dat veel bewoners ongerust zijn en dat ze vrezen dat de veiligheid hierdoor in het geding komt.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Het plaatsen van deze woonunits heeft betrekking op alle bewoners van Malberg. Waarom zijn alleen de bewoners in de directe omgeving van de Toustruwe geïnformeerd en uitgenodigd voor deze informatieavond?
  2. Bent u het met ons eens dat de bewoners van Malberg eerder geïnformeerd en betrokken hadden moeten worden bij de besluitvorming? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?
  3. Kunt u aangeven wat u bedoelt met de uitnodiging om “zich aan te sluiten bij de klankbordgroep”? Is inspraak door de burgers nog mogelijk? Zo nee, wat beoogt u dan met deze klankbordgroep?
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat de plek waar deze woonunits geplaatst gaan worden, reeds bekend staat als een zeer onveilig?
  5. Wat gaat u ondernemen, ook na het plaatsen van deze units, om de veiligheid voor de burgers en buurt te waarborgen?
  6. Welke zorgorganisatie gaat dit project coördineren, waar kunnen mensen klachten melden en hoe vaak en wanneer gaat dit project geëvalueerd worden?
  7. Deze woonunits worden geplaatst op een plek waar in feite niet gebouwd mag worden. Gaat u het bestemmingsplan hiervoor aanpassen? Mag dit en schept dit geen precedent?
  8. In de nabijheid van deze woonunits ligt een ecologisch belangrijk gebied. Vreest u er niet voor dat, door het plaatsen van deze units, er afval in dit natuurgebied terecht zal komen?
  9. Bent u van plan nog meer Skaeve Huse woonunits te plaatsen voor daklozen? Zo ja, welke locatie(s) heeft u op het oog?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier
raadslid