Open brief m.b.t. ontbreken crisis hulpverlening.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht 05-07-2021,

Betreft open brief m.b.t. ontbreken crisis hulpverlening.

Geacht College,

Gisteren heb ik als raadslid voor de zoveelste keer moeten ervaren dat wij als Maastrichtse organisatie totaal geen crisisbeleid hebben voor mensen met verward gedrag.
Helaas is dit niet het eerste geval, keer op keer zien we dat instanties naar elkaar wijzen in crisis situaties. Hulp voor betrokkenen na uren, zelfs soms pas na dagen (kan) worden geboden.

Gisteren werd bij mij thuis aangebeld dat iets verderop in de straat een jonge dame in gevecht was met een oudere vrouw, na overleg met de moeder is de gemeente gebeld voor het crisis nummer van de GGZ.
De centralist had geen flauw idee wat hij hiermee aan moest en adviseerde me om de politie te bellen.
Omstanders hadden hun handen vol om de jonge dame ( ze sloeg en schopte om zich heen) in bedwang te houden, omdat ze anders richting spoor zou lopen.
Vervolgens de politie gebeld. De centralist zei dat het wel erg gemakkelijk was van de gemeente om door te verwijzen naar de politie, maar stuurde gelukkig wel een patrouille.

De twee zeer betrokken agenten hebben alles uit de kast gehaald en rond gebeld om hulp te regelen, maar het was snel duidelijk, ook zij werden van het kastje naar de muur gestuurd.

Het lukte de politie uiteindelijk na meer dan een uur na hun aankomst om vanuit Heerlen een ziekenwagen op locatie te krijgen.
De omstanders die hulp hadden verleend waren zeer ontdaan en boos dat er geen passende hulp was voor een 14 jarig meisje dat zo dringend hulp nodig had.

In 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn er vele vragen, plannen en bijeenkomsten geweest m.b.t. mensen met verward gedrag. Er is zelfs een plan van aanpak gemaakt, een crisiskaart uitgebracht, en hebben alle betrokken instanties bij elkaar gezeten en beterschap beloofd.
Helaas zonder enig resultaat.

Partij Veilig Maastricht vind dit onacceptabel, hier moet per direct een oplossing voor komen, in het belang van de patiënten, familie en betrokkenen.

Met vriendelijke groet,
Namens Partij Veilig Maastricht,

Jo Smeets, Raadslid