Art. 47 vragen m.b.t. Bestemmingsplan Hof van Assisi

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 3 juli 2021,

Art. 47 vragen m.b.t. Bestemmingsplan Hof van Assisi

Geacht college,

Op 19 April 2018 is het bestemmingsplan Hof van Assisi onherroepelijk vastgesteld. In  het onderhavig bouwplan werd voorzien in de realisatie van 25 wooneenheden, waarvan 9 woningen beneden de sociale huurgrens. Dit is ook toegezegd aan de bewoners van de wijk Wolder.
Van sociale huurwoningen is met een huur vanaf €850/€1350 excl. servicekosten is echter geen sprake meer. Daarnaast is gebleken dat de  algemene functies op de begane grond geen doorgang vinden en er gebruik wordt gemaakt van het realiseren van 9  extra woonvormen.

Voor de toekomstige bewoners van Hof van Assisi worden geen eigen parkeerplekken gerealiseerd. Het voornemen is dat contractueel wordt vastgelegd dat de bewoners geen auto mogen bezitten. Uitzonderingen zijn natuurlijk een eigen aangepaste (-invalide) auto. Om dit te realiseren wordt een  concept E- carsharing opgestart door Projectontwikkelaar Wilre die een aanbieder bereid heeft gevonden te participeren in deze met  6 a 7 voertuigen die ten dienste staan van de bewoners.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat er geen sociale huurwoningen zijn gebouwd zoals opgenomen in het bestemmingsplan van 60 m2,
    maar dat er nu huurwoningen in het hogere segment met een woonoppervlakte van 61/82 m2 zijn gerealiseerd? Kan men het
    Bestemmingsplan zomaar veranderen?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat de algemene zorgvoorzieningen op de begane grond niet door gaan? Is dit, en wanneer kenbaar gemaakt aan
    het college, en welke consequentie heeft dit voor het plan/bewoners in zijn algemeen?
  3. E-carsharing 6 á 7 voertuigen kunnen tegen lage kosten worden aangeboden vanwege een niet nader genoemde aanbieder? Is dit de gemeente Maastricht?
  4. Bent u het met ons eens dat deze vergunning onder verkeerde voorwendsels is aangevraagd en dus niet verleend had mogen worden? Zo ja, kunt u hier nog iets aan veranderen? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht.

Tiny Meese, fractievoorzitter
John Voorst, burgerraadslid