Over bloedtransport Sanquin in de knel

Partij Veilig Maastricht stelt vragen over bloedtransport Sanquin in de knel

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.
Maastricht, 10 januari 2024

Betreft: Schriftelijke vragen Partij Veilig Maastricht – Bloedtransport Sanquin in de knel

Geacht college,

Vandaag bereikte ons het bericht dat de Sanquin-locatie in Maastricht eind dit jaar gesloten wordt.
De medewerkers van Sanquin zijn van mening dat het MUMC+ in Maastricht dat fungeert als
traumacentrum het meeste getroffen gaat worden door deze verhuizing.
De lijntjes zijn nu kort, de bloeduitgifte ligt op enkele honderden meters van het ziekenhuis.
Het academisch ziekenhuis heeft regelmatig met spoed bloed nodig omdat het veel patiënten met
ernstige verwondingen of bloedingen behandelt. Maar het is ook gespecialiseerd in cardiologische
aandoeningen en de zorg voor vroeggeborenen en jonge kinderen, en ook dat vergt extra
transporten van bloedproducten.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen.

1. Bent u het met ons eens dat door de langere aanrijtijden mogelijkerwijs de acute
patiëntenzorg in de knel komt? Zo ja, bent u bereid met Sanquin in gesprek te gaan?
2. Bent u het met ons eens dat het een onlogisch besluit is vanwege het feit dat het MUMC+
gespecialiseerd is in cardiologische en neonatologische zorg en tevens als traumacentrum
fungeert en ten alle tijden direct over bloed moet kunnen beschikken? Dat een aanrijtijd van
45 minuten (rekening houdend met nog langere aanrijtijden) mensenlevens kan kosten?
3. Heeft het MUMC+ u benaderd betreffende dit probleem en bent u in gesprek met het
ziekenhuis? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? En zo nee, bent u bereid te bemiddelen
tussen het MUMC+ en Sanquin?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier, raadslid
Tiny Meese, fractievoorzitter