Art. 47 vragen m.b.t. milieuperrons

Aan het college van burgemeester en wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht

Maastricht, 9 november 2020

Betreft: Art. 47 vragen PVM en PVV m.b.t. milieuperrons.

Geacht college,

Enkele weken geleden is er door een fractielid van Partij Veilig Maastricht en de PVV gezamenlijk onderzoek gedaan naar de aanpassingen van de papierbakken op de milieuperrons.

Tot onze grote verbazing waren de ingangen aangepast, dit is gebeurd door de opening smaller te maken.

De gemeente heeft na dit experiment besloten alle papierbakken aan te passen.

Echter de bakken zijn nu anders aangepast dan bij het experiment en tevens krijgen wij tientallen berichten/telefoontjes binnen van extra dumpingen ook op plaatsen waar dit voorheen nog niet gebeurde. Ook het aantal slachtoffers van snijwonden neemt door deze aanpassing toe.

Hierover willen wij u de volgende vragen voorleggen:

1. Ben u met ons eens dat de aanpassing bij het experiment anders is dan de aanpassing die nu overal doorgevoerd zijn? Ja, waarom is dat besloten en wat is het nut van het experiment dan? Nee, hoe kan het dan dat deze twee partijen dit in hun onderzoek geconstateerd hebben?

2. Bent u met ons eens dat het experiment heeft plaatsgevonden op plekken waar de overlast minimaal is en dat op de plek waar de overlast al flink was het alleen maar toegenomen is? Zo ja, waarom dan toch deze keuzes?

3. Bent u op de hoogte dat een flink aantal mensen snijwonden heeft opgelopen door de nieuwe aanpassing? Zo nee, ben u bereid hier onderzoek te na laten doen? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen?

In afwachting van uw antwoord,

namens,

Partij Veilig Maastricht, Jo Smeets (raadslid)

PVV Maastricht

Rene Betsch (raadslid)

Maud Winants (burgerraadslid)