ex art. 47 vragen m.b.t. getroffen gezinnen kinderopvangtoeslagen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht.

Maastricht 15-01-2021,

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. getroffen gezinnen kinderopvangtoeslagen

Geacht college,

Op 18 november stelde Partij Veilig Maastricht art.47 vragen over de onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslagen.
Wij wilden van de portefeuillehouder weten of hij op de hoogte was van deze affaire en of er ook in onze stad gezinnen de dupe waren en hoeveel er dat dan zijn.
Volgens de portefeuillehouder waren er geen getroffen gezinnen in onze stad of directe omgeving. Er werd tevens gewezen op het feit dat het hier om een verantwoording ging van het rijk en de belastingdienst. Op lokaal gebied waren er goede contacten tussen gemeenten en kinderopvanginstellingen, die zeker elkaar zeker snel zouden informeren mochten er toch problemen ontstaan.
Vandaag lezen we in de media dat de belastingdienst schat dat er 900 gezinnen zijn getroffen in Limburg, waarbij Maastricht op de derde plaats staat met 77 gezinnen.
Tot dusver hebben vijf van de 259 gedupeerde gezinnen in Limburg zich gemeld voor extra hulp. Het grootste probleem van gemeenten is dat ze de slachtoffers niet kennen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

  1. U was overtuigd van de goede contacten en het snel informeren onderling mochten zich problemen voordoen. Bent u snel geïnformeerd over het feit dat er getroffen gezinnen in onze stad waren? Zo ja, wanneer en om hoeveel gezinnen ging dit?
  2. Wat en wanneer heeft u ondernomen om deze gezinnen te helpen?
  3. Bent u ervan op de hoogte dat er mogelijk ook gezinnen zijn die hierdoor in de problemen zijn gekomen met huisvesting, schulden, zorg en opvoeding?
  4. In sommige Limburgse gemeenten gaat men huis-aan-huis-folders verspreiden, worden meldpunten ingericht en oproepen gedaan via social media. Alles in de hoop dat gedupeerde gezinnen zich melden voor steun. Immers gedupeerde gezinnen krijgen de door het kabinet vastgestelde schadevergoeding van 30.000 euro pas als ze zich zelf melden. Wat gaat u doen als gemeente om deze burgers zo snel mogelijk te helpen/te begeleiden?
  5. Wat gaat u doen om zulke horrorscenario’s naar de toekomst sneller in beeld te krijgen?
  6. Bent u het met ons eens dat zulke toestanden gemeld moeten worden bij de gemeenteraad en zij dit niet uit de media moeten vernemen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
fractievoorzitter