Schriftelijke vragen inzake slachtofferopvang door woningcrisis

Aan het college van burgemeester en wethouders

Maastricht 21-02-2022

Betreft: Schriftelijke vragen Partij Veilig Maastricht inzake slachtofferopvang door woningcrisis

Geacht college,

Vorige week kregen wij signalen dat vrouwen van huiselijk geweld veel te lang in opvanglocaties moeten verblijven doordat er te weinig (sociale) woningen zijn. Vandaag ontvingen wij de nieuwsbrief van binnenlands bestuur waarin precies hetzelfde probleem werd beschreven. Hierin werd gesproken over het feit dat het een probleem is dat door het hele land speelt. Door het tekort aan woningen en de toename van slachtoffers van huiselijk geweld is er geen doorstroom meer en zijn de opvanglocaties overvol.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u van dit probleem op de hoogte, zo ja van wanneer en in welke mate speelt dit in onze eigen stad?
  2. Bent u bereid met de woningcorporaties in gesprek te gaan om te zorgen voor een betere doorstroming, d.m.v. een aantal woningen hiervoor te reserveren? Zo ja, op welke termijn, zo nee, waarom niet?
  3. Bent u ook bereid naar andere oplossingen te kijken voor een betere doorstroming? Zo ja, welke?

Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d.Venne.