Art. 47 vragen m.b.t. bezuinigingen op subsidies huiskamers buurten

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 26 augustus 2021,

Betreft: art. 47 vragen m.b.t. bezuinigingen op subsidies huiskamers buurten

Geacht college,

Diverse besturen/stichtingen hebben ons burgerlid Rob Claessen aangesproken over de ernst van de bezuinigingen op de subsidies voor huiskamers. Daarnaast wil Gemeente Maastricht vrijwilligerswerk stimuleren, maar wordt vrijwilligerswerk extra bemoeilijkt door de wijze waarop subsidie aangevraagd dient te worden. Diverse besturen hebben al aangegeven op deze manier hun werk niet voort te kunnen zetten.

Partij Veilig Maastricht heeft hierover enkele vragen:

  1. Heeft u overleg gehad met de besturen/stichtingen van de huiskamers in Maastricht en bent u op de hoogte van wat de bezuinigingen voor deze huiskamers betekenen? Zo ja, met welke huiskamers heeft u overleg gehad? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u het met ons eens dat de huiskamers een grote sociale rol spelen in de wijken? Zo ja, bent u bereid om deze huiskamers te behouden voor de wijken door de bezuiniging op subsidies terug te draaien of de besturen tegemoet te komen door middel van een overgangsregeling?
  3. Bent u op de hoogte van het feit dat de aanvraagwijze voor de betreffende subsidies voor veel betrokken vrijwilligers te complex is? Bent u bereid de vrijwilligers te ondersteunen bij de aanvragen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d. Venne