Ex art. 47 vragen m.b.t. ventilatiesystemen scholen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 6 augustus 2020,

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. ventilatiesystemen scholen

Geacht College,

Wetenschappelijke conclusies t.a.v. COVID-19 maken ons duidelijk dat de concentratie aerosolen in de lucht aanzienlijk meer contamineus kunnen zijn dan aanvankelijk werd verwacht.
Deskundigen stellen dan ook de aanwezige ventilatiesystemen van o.a. openbare ruimten en met name scholen ter discussie. Mechanische installaties zouden met het oog op de winter een extra check nodig hebben, zeker op locaties waar veel mensen elkaar treffen, zoals o.a scholen. Jongeren worden weliswaar minder ziek maar kunnen wel ouderen en kwetsbare mensen besmetten. Deze onduidelijkheid zorgt ervoor dat leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich zorgen maken en onveilig voelen.
Gezien het feit dat binnen een aantal weken weer de scholen beginnen stelt de fractie van de Partij Veilig Maastricht u daarom de volgende vragen.

  1. Bent u op de hoogte van de uitkomst van dit wetenschappelijk onderzoek?
  2. Bent u het met ons eens dat scholen voorzorgsmaatregelen moeten treffen en controles moeten uitvoeren?
    Zo ja, op welke manier communiceert u dit met de leiding van de scholen in Maastricht en wordt dit vervolgens uitgevoerd?
    Zo nee, welke overweging maakt u in dezen?
  3. Hebben u inmiddels berichten bereikt van scholen en ouders betreffende deze problematiek?
  4. Is er een universeel plan van aanpak aanwezig bij scholen op basis van de richtlijnen van het RIVM?
  5. Wie staat garant voor de financiële consequenties van deze controles?
  6. Wie is verantwoordelijk voor deze controle c.q. onderhoud van ventilatiesystemen?


In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van PVM,

Bert Garnier
Raadslid