Ex art. 47 vragen m.b.t. overtreding wet bodemsanering Tregaterrein

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht 20-09-21

Betreft: Ex art. 47 vragen m.b.t. overtreding wet bodemsanering Tregaterrein

Geacht college,

Ons bereikte het trieste bericht dat Dhr. Leeijen een grove fout heeft begaan door het Tregaterrein te laten opschonen en hiermee de wet bodembescherming overtreden heeft.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen.

 1. Bent u op de hoogte of diersoorten hierdoor zijn beschadigd?
  Zo ja, welke en hoe gaat u hier Dhr. Leeijen voor laten compenseren?
  Zo nee, hoe weet u dit 100% zeker?
 2. Waarom is er niet direct ingegrepen toen Dhr. Leeijen met de
  werkzaamheden begon?
 3. Kunt u ons garanderen dat er geen schadelijke stoffen in de lucht
  terecht zijn gekomen door het omwoelen van de vervuilde grond?
 4. Bent u op de hoogte wat het omwoelen van de sterk verontreinigde
  grond voor invloed heeft op het grondwater? Zo ja, welke gevolgen zijn
  dit?
 5. Bent u op de hoogte of er grond is afgevoerd of alleen op het terrein
  verplaatst is geworden?
 6. Wat gaat u in de toekomst aan pro-actieve acties uitvoeren om te
  voorkomen dat ontwikkelaars zonder vergunning al kunnen beginnen?In afwachting van uw antwoord,
  namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Jo Smeets, Raadslid
Alain Garnier, Burgerlid