Schriftelijke vragen inzake nieuwe belastingen Maastricht

Geacht college,

Wij hebben kennisgenomen van uw plan om een nieuwe belasting te introduceren op evenementen met meer dan 5000 bezoekers. Het betreft niet alleen evenementen zoals grote concerten, maar ook bioscoopbezoeken en wedstrijden van MVV. Het vloeit voort uit de “vermakelijkhedenretributie”, de belasting op vermakelijkheden, onderdeel van de begroting voor 2020. Partij Veilig Maastricht stemde tegen. U heeft vervolgens de belastingmaatregel uitgesteld tot 2022 in verband met de coronacrisis. Ondanks dat deze crisis nog steeds actueel is, voert u de maatregel alsnog nu in. De maatregel geldt nadrukkelijk niet voor evenementen waarbij de gemeente zelf betrokken is. Ook verhoogt u de precariobelasting met 26,45%.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat de belasting op evenementen op een zeer ongunstig moment ingevoerd wordt, gezien het feit dat de evenementensector door de coronacrisis zwaar geraakt is?
  2. Bent u het met ons eens dat hierdoor mogelijk evenementen uit Maastricht vertrekken, of nieuwe initiatieven in een andere stad
    terechtkomen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met ons eens dat hierdoor voornamelijk ook de “gewone burger” geraakt wordt, doordat o.a. bioscoopbezoek en een bezoek aan MVV duurder worden?
  4. De portefeuillehouder verklaart in Dagblad de Limburger dat belasting heffen aan “onszelf” vreemd zou zijn, en dat daardoor evenementen waar de gemeente bij betrokken is, vrijgesteld zijn. Bent u het met ons eens dat deze redenatie niet opgaat omdat hier net zo goed bezoekers op afkomen die dus belasting kunnen betalen?
  5. Bent u het met ons eens dat, door hier een onderscheid te maken, u twee maten hanteert. Immers, wanneer het de gemeente zelf betreft, gelden er plots andere regels. Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u het met ons eens dat het drastisch verhogen van de precariobelasting, met 26,45%, een slag in het gezicht is van de horecaondernemers, die door de coronacrisis ook nog altijd in zwaar weer verkeren? Zo nee, waarom niet?
  7. Was het niet veel slimmer geweest om te wachten met deze maatregelen of op zijn minst de impact veel kleiner te maken door bijvoorbeeld de toeristenbelasting nogmaals te verhogen? Immers, toerisme is een luxeproduct en toeristen laten zich bij hun besluit om voor Maastricht te kiezen daar niet door hinderen. Zo nee, waarom niet?
  8. Begrijpt u dat Partij Veilig Maastricht nu opnieuw moet concluderen dat de begroting afgelopen jaren slechts kunstmatig met reserves in balans is gebracht en er dus wel degelijk tekorten waren, die men op deze manier probeert aan te vullen?

Namens van Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier
burgerraadslid

Tiny Meese
fractievoorzitter