Schriftelijke vragen inzake te laat opleveren Tongerseweg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht

Maastricht, 5 december 2021,

Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake te laat opleveren Tongerseweg

Geacht college,

Partij Veilig Maastricht heeft via de pers moeten vernemen dat de werkzaamheden aan de Tongerseweg later dan gepland opgeleverd gaan worden. Hierover hebben wij de volgende vragen:

1.     Sinds welke datum bent u al op de hoogte van het feit dat de werkzaamheden niet op tijd, vóór kerst, voltooid kunnen worden?

2.     Waarom heeft u de raad niet geïnformeerd middels een brief en moeten wij dit feit via de media vernemen?

3. Heeft u al zicht op wanneer de werkzaamheden wel opgeleverd kunnen worden?

4.     Wie betaalt de overschrijding in de kosten die onvermijdelijk met dit project gemoeid gaan.

5.     Bent u het met ons eens dat u het project te krap hebt gepland c.q. laten plannen en dat dit in de toekomst beter moet?

6.     Wat gaat u doen om ondernemers, die nu extra omzetverlies draaien door de onbereikbaarheid, te compenseren?

7.     Zijn er gedeeltes die wel op tijd opgeleverd kunnen worden?

8. Wanneer gaat u met de omwonenden en ondernemers langs de weg communiceren? Vergeet u hierbij niet ook pro-actief met onze Belgische buren te communiceren?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier

Burgerraadslid

Jo Smeets

Raadslid.