Schriftelijke vragen inzake mogelijke sloop spoorbrug

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Maastricht, 25 januari 2022,

Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake mogelijke sloop spoorbrug

Geacht college,­­

De fractie van Partij Veilig Maastricht heeft met verontwaardiging kennis genomen van het feit dat Prorail de Spoorbrug over de Maas wil afbreken. Hiermee lijkt Prorail de Gemeente Maastricht te willen dwingen de brug over te nemen om zo niet ergens in de komende jaren opgescheept te worden met de hoge aanpassingskosten die gemoeid gaan met de voorgenomen toelating van hogere schepen op de Maas. Aan de ene kant kunnen we het absoluut niet waarderen dat we zo door een bedrijf voor het blok gezet worden, maar aan de andere kan is dit volgens Partij Veilig Maastricht wel het moment om in te grijpen en met Prorail te gaan praten over een overname.

Daarom heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat de brug in relatie tot de tweede wereldoorlog en het foutieve bombardement op het “Krejjedörp” en het “roed dörp”, ook een historische context en waarde heeft?
  2. Bent u het met ons eens dat de brug gezichtsbepalend is voor Maastricht?
  3. Bent u het met ons eens dat de afbraak van een brug, die recentelijk nog voor 33 miljoen euro werd hersteld, pure kapitaalvernietiging is?
  4. Bent u het met ons eens dat deze brug prima op een relatief goedkope manier veranderd zou kunnen worden in een fietsers- en voetgangersbrug?
  5. Bent u bereid elke mogelijkheid aan te grijpen om sloop te voorkomen, bijvoorbeeld door de weigering van een sloopvergunning?
  6. Bent u bereid het gesprek aan te gaan met Prorail en een eventuele overname voor te leggen aan de raad?

Namens Partij Veilig Maastricht

Tiny Meese
Alain Garnier