Schriftelijke vragen m.b.t. problemen buurthuizen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 31 maart 2022.

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. problemen buurthuizen

Geacht college,

Een landelijke enquête leert dat volgend jaar ongeveer 40% van onze buurthuizen op het randje van een faillissement leeft.
Veel gemeenschapshuizen hadden het al moeilijk voor de corona-pandemie. Door Corona en de stijgende huur en energiekosten worden deze problemen alsmaar groter. Naast een stijging van o.a. grondstoffen, dat zich vertaalt in een dalend consumptief gedrag van de bezoekers, kampen sommige buurt/gemeenschapshuizen ook nog met achterstallig onderhoud.
Wij maken ons hierdoor zorgen over het voortbestaan van vele buurt- en gemeenschapshuizen. Zij zorgen immers voor binding in de samenleving, de sociale cohesie en welzijn van onze burgers.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

  1. Zijn er in Maastricht buurt/gemeenschapshuizen die aangegeven hebben de huur niet meer kunnen opbrengen? Zo ja, om hoeveel buurthuizen gaat dit, en welke actie kunt/gaat u hierin ondernemen?
  2. Bestaat het gevaar dat niet alle buurt/gemeenschapshuizen in stand kunnen worden gehouden, zo ja, wat gaat dit dan betekenen voor de buurt en gemeenschap?
  3. Bent u bereid om indien noodzakelijk het subsidiebeleid opnieuw tegen het licht te houden?

Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier
Raadslid