ex art. 47 vragen m.b.t. Aanvraag uitstel sloop woningen Blauwdorp

Geacht College,
De Blauwe Sloper vraagt Servatius met klem de sloop van ruim honderd woningen in Blauwdorp-Mariaberg uit te stellen. Volgens de woningcorporatie is dat niet mogelijk. Ondanks het feit dat deze bewoners een tijdelijk huurcontract hebben en dus op de hoogte waren dat desbetreffende woningen gesloopt zouden worden in kader van de aanleg van ‘de Blauwe Loper’, maakt de fractie van Partij Veilig Maastricht zich zorgen over het welzijn en volksgezondheid van deze bewoners, nu het tot heden nog onduidelijk is of we in het najaar te maken krijgen met een eventuele tweede uitbraak van COVID-19. Daarnaast staat het woningaanbod onder immense druk.
Partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen.
  1. Bent u op de hoogte van deze problematiek en zo ja, wat is hierin uw rol ?
  2. Bent u met ons eens, ondanks dat het om tijdelijke huur gaat en deze bewoners op de hoogte waren van de sloopplannen , dat het in deze zeer onzekere tijd en mogelijke tweede corona uitbraak niet humaan is om deze mensen ‘op straat‘ te zetten rekening houdend met alle consequenties voor deze mensen?
  3. Bent u in de gelegenheid om met de wooncoöperatie Servatius in overleg te treden en naar een oplossing te zoeken? Zo ja, wat zou een mogelijke interventie kunnen zijn?

 

In afwachting van uw antwoord,
Namens Partij Veilig Maastricht
Bert Garnier, raadslid
Tiny Meese v.d.Venne, fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht