over veiligheid bezoekers bij gebruik cameradrone tijdens LVK-uitzending

Partij veilig Maastricht stelt vragen over veiligheid bezoekers i.v.m. gebruik cameradrone tijdens uitzending LVK.
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Maastricht, 26 januari 2024.
Betreft: Schriftelijke vragen inzake gebruik cameradrone door L1.
Geacht college,
Vanavond werd door L1 het LVK uitgezonden.
Wij kregen verschillende vragen over de drone die de hele avond over het publiek vloog om beelden te maken voor de live-uitzending
Partij Veilig Maastricht is enorm verbaasd omdat algemeen bekend is dat het vliegen met drones aan strenge regels gebonden is, en zeker in combinatie met massa’s mensen tot gevaarlijke situaties kan leiden. Zo kunnen mensen bij een eventueel verlies van controle over de drone, de drone niet ontwijken in een dergelijke massa.
Hierover hebben we de volgende vragen:
1. Is er bij de toetsing van de veiligheidsaspecten van dit evenement
rekening mee gehouden of door L1 aangegeven dat er met een drone
boven het publiek zou worden gevlogen tijdens de uitzending?
2. Bent u het met ons eens dat met deze actie een hele reeks van regels
overtreden werd, maar zeker de belangrijkste: het niet mogen vliegen
boven menigtes?
3. In 2016 is tijdens een voorstelling van André Rieu de drone die over het
Vrijthof vloog om opname te maken in beslag genomen en gevolgd door
een boete. Wat gaat u doen in het kader van gelijke monniken, gelijke
kappen met L1?
4. Bent u bereid om in de toekomst vergunningsaanvragers standaard op
deze regels te wijzen?
Tiny Meese v.d.Venne
Fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht