Schriftelijke vragen Partij Veilig Maastricht systeemproblemen in de jeugdzorg

Foto van schreeuwend kind

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht
Maastricht, 29 maart 2024

Betreft: Schriftelijke vragen Partij Veilig Maastricht – Systeemproblemen in de jeugdzorg

Geacht college,
Naar aanleiding van uw RIB afgelopen woensdag en de berichtgeving in de Nieuwe Ster van vandaag vernamen wij dat jeugdzorgorganisatie Mutsaersstichting flinke financiële problemen kent en in navolging van Xonar een herstelplan heeft opgesteld. In dit herstelplan laat de stichting weten 13,8 miljoen euro nodig te hebben om financieel in balans te komen. Daarnaast wordt er een bijdrage van 3,8 miljoen euro van de Zuid-Limburgse gemeenten gevraagd omdat er door o.a. Plinthos en HAI5 ongeveer 750 Zuid-Limburgse kinderen behandeld worden. Maastricht, als centrumgemeente dient hierin het voortouw te nemen. U heeft gezamenlijk als GR Zuid-Limburg Den Haag laten weten hieraan niet mee te willen werken. Wij maken ons ernstige zorgen over deze dramatische ontwikkelingen in de systeemwereld van de jeugdzorg.

Partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen:

 1. Hoelang bent u op de hoogte van deze financiële claim van de Mutsaersstichting?
 2. U laat weten niet te willen meewerken aan de financiële steun aan de Mutsaersstichting.
  Delen alle partijen binnen de GR Zuid-Limburg dezelfde mening?
 3. Kunt u ons het scenario schetsen als Den Haag u via de jeugdautoriteit verplicht hieraan te
  voldoen?
 4. En wat gebeurt er als andere gemeenten binnen de GR Zuid-Limburg weigeren?
 5. Mocht Den Haag ons verplichten de Mutsaersstichting financieel bij te staan, op welke manier denkt u dit te kunnen financieren?
 6. Bent u op de hoogte dat er een onderzoek loopt naar de ‘zelfverrijking’ van bestuurders van bovengenoemde stichting? Zo ja, heeft er een soort gelijk onderzoek plaatsgevonden betreffende de bestuurders van Xonar? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
 7. Hoeveel kinderen in Maastricht ontvangen jeugdzorg van Plinthos en HAI5?

Bert Garnier, raadslid
René Betsch, raadslid